NGƯỜI XỨ ĐOÀI » 6- NHỚ NHỮNG HỌC TRÒ BÊN BỜ SÔNG TÍCH.